Partneri
PRE NAVRHOVATEĽOV  AKTUÁLNE DRAŽBYPRIPRAVOVANE DRAŽBY

CONSUMER FINANCE HOLDING

DRAŽBA 23.11.2021 o 12.00 hod., rodinný dom Spišská Nová Ves, okres Spišská Nová Ves

Kód: D-180100
Miesto: v konferenčnej miestnosti penziónu Tavel, na ul. Slovenská 19, 080 01 Prešov, kontakt 0918 112 719
Najnižšie podanie: 139.000,00 €
Dražobná zábezpeka: 20.000,00 €
Najnižšie prihodenie: 1.0000,00 €
Všeobecná hodnota predmetu dražby: 139.000,00 €

Typ dražby: Dobrovoľná dražba
Výsledok dražby: Aktuálna dražba


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Spišská Nová Ves, obci Spišská Nová Ves, katastrálne územie Spišská Nová Ves, Okresný úrad Spišská Nová Ves - katastrálny odbor na LV č. 2559 ako:
- stavba - dom súp. č. 1412, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5546/4, v podiele 1/1,
- stavba - garáž pri RD súp. č. 8250, ktorá je postavená na pozemku - parcele C-KN parc. č. 5546/5, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 5546/1 o výmere 119 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 5546/4 o výmere 168 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 5546/5 o výmere 60 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, v podiele 1/1,
- pozemok - parcela C-KN parc. č. 5547 o výmere 313 m2, druh pozemku záhrada, v podiele 1/1.

Rodinný dom sa nachádza na ul. Záborského 5 v JZ obytnej časti okresného mesta Spišská Nová Ves v uličnej zástavbe rodinných domov. Terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS, prístup po spevnenej komunikácii. V meste je kompletná občianska vybavenosť a doprava. Centrum mesta je vzdialené 1,4 km. Dom je samostatne stojaci s vhodným príslušenstvom, dom je čiastočne modernizovaný, vyžaduje opravu a výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti, uvažované, že je štandardne vybavený, orientácia obytných miestností prevažne na južnú stranu, možnosť rozšírenia súčasnej zástavby len čiastočná. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality nad 1 km.

Rodinný dom súp.č. 1412 na parc.č. 5546/4 v k.ú. Spišská Nová Ves
Popis domu prevzatý z predloženého znaleckého posudku č. 45/2013 - str. č. 4 a 5:
Rodinný dom sa nachádza na Záborského ulici, ktorá je zastavaná rodinnými domami. Dom má jeden byt so 4 izbami a kompletným príslušenstvom v nadzemnom podlaží (ďalej len NP) a v podkroví (ďalej len v PK), v podzemnom podlaží (ďalej len PP) pod časťou zastavanej plochy domom je kotolňa a skladovacie priestory. Dom j užívaný od roku 1959, podľa čestného prehlásenia, v roku 1979 bola urobená prístavba v zadnej časti (v NP vstupný obytný priestor s kozubom a v PK krytá terasa, v PP schodisko a vstupná miestnosť). V roku 2007 boli urobené nové podlahy v obytných miestnostiach NP, vymenené všetky okná, urobené rolety na oknách so sieťkami proti hmyzu a vnútorné vertikálne žalúzie, v PP bol vymenený plynový kotol ÚK a urobené nové rozvody studenej a teplej vody s prípravou na napojenie NP. Predpokladaná životnosť je stanovená analytickou metódou, vzhľadom na vykonané úpravy.
Popis konštrukcií a vybavenia:
Osadenie do terénu v priemernej hĺbke na 1 m do 2 m, pravdepodobne so zvislou izoláciou. Základy pravdepodobne s vodorovnou izoláciou. Podmurovka omietaná výška nad 50 cm do 1 m. murivo v PP z monolytického betónu, v NP a PK murované z tehál, pravdepodobne komôrkové (podľa popisu žiadateľa), hrúbky do 30 cm, dodatočne urobená tepelná izolácia domu minerálnou vatou hrúbky 70 cm - hodnotenie murivo nad 40 cm do 50 cm. Deliace konštrukcie murované. Vnútorné omietky hladké, v kúpeľni a záchode obložené dekoratívnymi doskami z PPS, vo vstupnej miestnosti je na stene plastový obklad po strop imitujúci drevo - tatranský profil. Strop nad PP monolytický betónový s rovným podhľadom, v NP a PK drevený s rovným podhľadom. Krov s nerovnakou výškou hrebeňov a valbami (zateplený). Krytina strechy na krove ťažká pálená škridla (prekrytie terasy ľahká plastová krytina z vlnitých dosiek), klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu nové z roku 2007. Ostatné klampiarske konštrukcie v NP a PK z pozinkovaného plechu, na oknách nové z roku 2007 plastové parapety. Fasádne omietky v PP cementové hladké, v NP a PK plastový obklad imitujúci drevo na tepelnej izolácii fasády z minerálnej vlny. Schody do PP cementový poter, vyrovnávacie stupne do NP s povrchom PVC a do PK schody s povrchom cementový poter. Dvere v PP prevažne rámové, v NP vstupné dvere latkové, čiastočne hladké, dyhované a rámové, v PK dvere prevažne rámové. Okná v PP jednoduché, v NP a PK nové drevené s dvojsklom (eurookná) - hodnotenie z tvrdého dreva. Okenné žalúzie vertikálne, vonkajšie rolety plastové v NP a PK. Podlahy v obytných miestnostiach v NP laminátové, na tepelnej izolácii položené na pôvodnej palubovke, v PK podlaha drevené palubovky. V ostatných miestnostiach: v PP prevažne cementový poter (vo vstupe je terazzová dlažba), v NP povlakové PVC a korok (kuchyňa), v PK cementový poter. Ústredné vykurovanie teplovodné, radiátory panelové v NP a PK. Elektroinštalácia svetelná. Kanalizácia do verejnej siete z PVC: v PP gulička, v kotolni, v NP 2x z kuchyne a kúpeľne, záchodu, práčovne. Zdroj teplej vody plynový kotol ÚK v PP, v NP elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kúpeľni a malý elektrický ohrievač v kuchyni. Zdroj vykurovanie v PP kotol plynový Protherm a nový kotol na tuhé palivo, v PK sú v prednej izbe nainštalovaný stáložiarne kachle na tuhé palivo. Vybavenie kuchyne: sporák kombinovaný s dvoma elektrickými platňami a elektrickou rúrou a dvoma plynovými horákmi, odsávač pár, drez nerezový s odkvapkávačom, kuchynská linka na báze dreva dĺžky 3,2 m. Vnútorné vybavenie v kúpeľni vaňa liatinová a samostatná sprcha, vodovodné batérie obyčajné. Záchod splachovací bez umývadla. Vnútorný obklad v kúpeľni do výšky 152 cm, obklad vane, v záchode do výšky 88 cm, v kuchyni do výšky 143 cm, na stene za kuchynskou linkou a pri sporáku, drevený obklad v predsieni do výšky 120 cm hodnotený ako obklad v práčovni. Vo vstupnej miestnosti je krb s otvoreným ohniskom. Elektrický rozvádzač s automatickým istením. Neuvedené konštrukcie a vybavenie sa nevyskytujú. Rozmery pre výpočet zastavanej plochy viď schéma v prílohe.
Pozn. Nakoľko dom v čase dohodnutej obhliadky nebol sprístupnený, stavebné konštrukcie a vybavenie domu sú vo výpočte uvažované v zmysle údajov z predložených podkladov.


Mám záujem o túto ponuku


Meno a priezvisko:
Adresa:
PSČ:
Mesto:
Telefón:
Email:

Download

Typ Súbor Popis Dátum
Oznámenie o dražbe.doc04.10.2021